ค่าบริการรับ-ส่งสินค้า กรุงเทพและปริมณฑล

เขตพื้นที่บริการ ราคารถกระบะ (บาท)
กรุงธนเหนือ 700
กรุงธนใต้ 800
กรุงเทพกลาง 500
กรุงเทพตะวันออก 1,000
กรุงเทพเหนือ 700
กรุงเทพใต้ 600
ปทุมธานี 1,000 - 1,500
นนทบุรี 800 - 1,200
สมุทรปราการ 800 - 1,200

Social Links