เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีบีพาร์ท เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นขนส่งด่วนภาคใต้ มุ่งเน้นการขนส่งทั้งห้างร้าน โรงแรม และ-ส่วนบุคคล โดยไม่จำกัดขนาดสินค้า สั่งสมประสบการณ์กว่า 17 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นขนส่งอันดับหนึ่งของภาคใต้ บริษัทฯเริ่มก่อตั้ง ปี ค.ศ.2005 ในนาม บจก.ทีบีพาร์ท 2005 พัฒนาการบริการ ขยายเขตพื้นที่บริการ จนปัจจุบันเรามีศูนย์กระจายสินค้า ทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ภาคใต้ตั้งแต่ ประจวบลงไปจนถึงใต้สุดของประเทศไทย มากกว่า 50 สาขา

นับตั้งแต่บริษัทฯได้ก่อตั้งมา ผลการดำเนินงานสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใช้บริการขนส่ง เพื่อประกาศให้ลูกค้าทราบสมกับที่เป็นขนส่งด่วนเราจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจก.ทีบีพาร์ท เอ็ซ์เพรส จำกัด เมื่อ คศ.2019

"เราไม่หยุดพัฒนา เพื่อคุณภาพยกระดับการขนส่งที่ดียิ่งๆขึ้น "

Social Links