เขตพื้นที่ให้บริการ

เขตพื้นที่ให้บริการ

การบริการ

สำนักงานใหญ่ บจก.ทีบีพาร์ทเอ็กซ์เพรส

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:กรุงเทพมหานคร อำเภอ:เขตปทุมวัน ตำบล:รองเมือง รหัสไปรษณีย์:10330

026117691

ITบางบอน

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:กรุงเทพมหานคร อำเภอ:เขตบางบอน ตำบล:บางบอน รหัสไปรษณีย์:10150

089-1094252

ศูนย์ละแม

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:ชุมพร อำเภอ:ละแม ตำบล:ทุ่งหลวง รหัสไปรษณีย์:86170

0810888992
0810888992

ศูนย์ตรัง-พัทลุง

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:พัทลุง อำเภอ:เมืองพัทลุง ตำบล:ท่าแค รหัสไปรษณีย์:93000

0808844390
tritonauto2012

ศูนย์สตูล

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:พัทลุง อำเภอ:เมืองพัทลุง ตำบล:ท่าแค รหัสไปรษณีย์:93000

0630824029, 0808844390
tritonauto2012

ศูนย์ตรัง-พัทลุง (ควนเนียง)

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:พัทลุง อำเภอ:เมืองพัทลุง ตำบล:ท่าแค รหัสไปรษณีย์:93000

0808844390
tritonauto2012

ศูนยบางสะพาน

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ:บางสะพานน้อย ตำบล:ช้างแรก รหัสไปรษณีย์:77170

0615100856
Nongpoo78

ศุนย์เมืองยะลา-ปัตตานี

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สงขลา อำเภอ:หาดใหญ่ ตำบล:หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์:90110

0902309696
0902309696

ศูนย์สมุย

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สุราษฎร์ธานี อำเภอ:เกาะสมุย ตำบล:อ่างทอง รหัสไปรษณีย์:84140

0930213453
0860778343

ศูนย์สมุย (พะงัน)

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สุราษฎร์ธานี อำเภอ:เกาะสมุย ตำบล:อ่างทอง รหัสไปรษณีย์:84140

086 0778343
0860778343

ศูนย์พังงา

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:พังงา อำเภอ:เมืองพังงา ตำบล:ท้ายช้าง รหัสไปรษณีย์:82000

0818911747

ศูนย์ชุมพร(เมือง)

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:ชุมพร อำเภอ:เมืองชุมพร ตำบล:วังไผ่ รหัสไปรษณีย์:86000

0899732239
0892238393

สาขาชุมพร(ท่าแซะ)

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:ชุมพร อำเภอ:เมืองชุมพร ตำบล:วังไผ่ รหัสไปรษณีย์:86000

0899732239
0892238393

สำนักงานขนส่ง สาย4

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สมุทรสาคร อำเภอ:กระทุ่มแบน ตำบล:อ้อมน้อย รหัสไปรษณีย์:74130

034-171700, 083-0763727
plam_cw

ศูนย์ระนอง

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:ระนอง อำเภอ:เมืองระนอง ตำบล:เขานิเวศน์ รหัสไปรษณีย์:85000

0614392027
0612437397

ศูนย์นครศรีธรรมราช

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:นครศรีธรรมราช อำเภอ:ทุ่งสง ตำบล:ชะมาย รหัสไปรษณีย์:80110

0841881084
poopu2526

ศูนย์ระโนด

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สงขลา อำเภอ:ระโนด ตำบล:ระโนด รหัสไปรษณีย์:90140

0805380130,0990425392
25431222

ศูนย์ระโนด (กระแสสินธ์ู หัวไทร(แหลม บ้านราม เกาะเพชร))

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สงขลา อำเภอ:ระโนด ตำบล:ระโนด รหัสไปรษณีย์:90140

0805380130,0990425392
25431222

ศูนย์ชลบุรี

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:ชลบุรี อำเภอ:ศรีราชา ตำบล:ทุ่งสุขลา รหัสไปรษณีย์:20230

085-5437494, 062-6129000
0970217891

ศูนย์ระยอง

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:ระยอง อำเภอ:เมืองระยอง ตำบล:เชิงเนิน รหัสไปรษณีย์:21000

082-1373523, 082-1373528
0821373523

ศูนย์ภูเก็ต

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:ภูเก็ต อำเภอ:ถลาง ตำบล:ป่าคลอก รหัสไปรษณีย์:83110

076529128, 093-6596193
tbphuket

ศูนย์โคกกลอย

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:พังงา อำเภอ:ตะกั่วทุ่ง ตำบล:โคกกลอย รหัสไปรษณีย์:82140

0963621558
0963621558

ศูนย์ตะกั่วป่า

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:พังงา อำเภอ:ตะกั่วป่า ตำบล:บางม่วง รหัสไปรษณีย์:82110

085-0154626, 095-2617708
krit256430

ศูนย์เมืองสุราษฎร์

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สุราษฎร์ธานี อำเภอ:พุนพิน ตำบล:หนองไทร รหัสไปรษณีย์:84130

086-9518546
0869518546

ศูนย์ตาขุน

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สุราษฎร์ธานี อำเภอ:บ้านตาขุน ตำบล:เขาวง รหัสไปรษณีย์:84230

0857878944
0857878944

ศุนย์ขนอม

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สุราษฎร์ธานี อำเภอ:พุนพิน ตำบล:หนองไทร รหัสไปรษณีย์:84130

0613172766
0613172766

ศูนย์เมืองสุราษฎร์(นาเดิม/เคียนซา)

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สุราษฎร์ธานี อำเภอ:พุนพิน ตำบล:หนองไทร รหัสไปรษณีย์:84130

0869518546
0869518546

ศูนย์ดอนสัก

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สุราษฎร์ธานี อำเภอ:เมืองสุราษฎร์ธานี ตำบล:มะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์:84000

0939294974
0937656391

ศูนย์ชะอำ

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ:หัวหิน ตำบล:หัวหิน รหัสไปรษณีย์:77110

0637847957
0830763727

ศูนย์ประจวบเมือง

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ:หัวหิน ตำบล:หัวหิน รหัสไปรษณีย์:77110

0922822109
NNN1111q

ศูนย์หาดใหญ่

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สงขลา อำเภอ:หาดใหญ่ ตำบล:ควนลัง รหัสไปรษณีย์:90110

0612374382
4475ben

ศูนย์หาดใหญ่ (สทิงพระ สิงหนคร)

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สงขลา อำเภอ:หาดใหญ่ ตำบล:ควนลัง รหัสไปรษณีย์:90110

0847569547
4475ben

ศุนย์สะเดา (นราธิวาส,เทพา)

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สงขลา อำเภอ:หาดใหญ่ ตำบล:ควนลัง รหัสไปรษณีย์:90110

0936144185, 0882644674
taju_2531

ศูนย์สะเดา (สงขลา)

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:สงขลา อำเภอ:หาดใหญ่ ตำบล:ควนลัง รหัสไปรษณีย์:90110

093-6144185, 0802644674
taju_2531

ศูนย์หาดใหญ่ (เกาะแต้ว เกาะยอ)

รับสินค้าอย่างเดียว

จังหวัด:สงขลา อำเภอ:หาดใหญ่ ตำบล:ควนลัง รหัสไปรษณีย์:90110

0612374382
4475ben

ศูนย์เขาต่อ

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:กระบี่ อำเภอ:ปลายพระยา ตำบล:เขาต่อ รหัสไปรษณีย์:81160

0849719415
puklamduan.com

ศูนย์เขาต่อ(พระแสง)

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:กระบี่ อำเภอ:ปลายพระยา ตำบล:เขาต่อ รหัสไปรษณีย์:81160

0849719415
puklamduan.com

ศูนย์กระบี่

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:กระบี่ อำเภอ:เมืองกระบี่ ตำบล:ปากน้ำ รหัสไปรษณีย์:81000

0848437917
0878878727

ศูนย์กระบี่(ลันตา)

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:กระบี่ อำเภอ:เมืองกระบี่ ตำบล:ปากน้ำ รหัสไปรษณีย์:81000

0878878727
0878878727

ศูนย์กระบี่ (เขาพนม)

ทั้งรับและส่งสินค้า

จังหวัด:กระบี่ อำเภอ:เมืองกระบี่ ตำบล:ปากน้ำ รหัสไปรษณีย์:81000

0878878727
0878878727

กระบี่(พรุดินนา)

รับสินค้าอย่างเดียว

จังหวัด:กระบี่ อำเภอ:เมืองกระบี่ ตำบล:ปากน้ำ รหัสไปรษณีย์:81000

0848437917
0878878727

Social Links