มาตรฐานราคาเหมาคัน
ต้นทาง / ปลายทาง
รถกระบะ (บาท) รถ 6 ล้อ (บาท) รถ 10 ล้อ (บาท)
ราคาทั่วไป ค่าลงสินค้า ราคาทั่วไป ค่าลงสินค้า ราคาทั่วไป ค่าลงสินค้า
กรุงเทพ-กระบี่ 9,000 - 10,000 1,000 18,000 - 19,000 2,000 22,000 - 24,000 2,000
กรุงเทพ-ภูเก็ต 10,000 - 11,000 1,000 20,000 - 21,000 2,000 24,000 - 26,000 2,000
กรุงเทพ-สมุย 11,000 - 12,000 1,000 21,000 - 22,000 2,000 26,000 - 27,000 2,000

หมายเหตุ

  1. ถ้าสินค้าลงปลายทางมากกว่า 1 ที่ บวกเพิ่ม ที่ละ 1,000 บาท ราคานี่บริการเพียงนำส่งไม่รวมจัดเรียงสินค้า
  2. ถ้าลูกค้าต้องการให้บริการจัดเรียงต้องพิจารณาตามพื้นที่จริง พิจารณาจากชั้นอาคารที่จะให้จัดเรียง และระยะทางที่ขนย้าย

Social Links