คำนวนค่าบริการรับ/ส่งสินค้า

ผู้ส่งพัสดุ(ต้นทาง)

จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์

ผู้รับพัสดุ(ปลายทาง)

จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เลือกประเภทพัสดุ

กำหนดจำนวนเงิน
กำหนดน้ำหนัก

ราคาคำนวณราคาโดยประมาณ

หมายเหตุ: ราคาที่คำนวนได้เป็นราคาโดยประมาณ ค่าขนส่งยึดจาก ราคาที่สูงที่สุด

Social Links