ค่าบริการ-รับส่งสินค้า

สาขาย่อย ต้นทาง/ปลายทาง เบอร์ติดต่อ การบริการ ราคาเริ่มต้น ลูกบาทเมตรล่ะ ราคา Kg (บาท) ราคา Kg (บาท) ราคา Kg (บาท)
กล่อง/อื่นๆ กระสอบ เหล็ก

สินค้าพิเศษ

( ราคานี้ ไม่รวม พื้นที่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และเกาะต่างๆ เช่นสมุย )
No. ชื่อรายการค่าขนส่ง คำเตือนพัสดุ คำกำหนดช่วงราคา ราคาการขนส่ง

Social Links